नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड
Nepal Transit & Warehousing Co. Ltd.
(नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको)
लिलाम सम्बन्धी सूचना Notices

GBIA(Bhairahawa)

Bhairahawa, Nepal


Bhairahawa, Nepal
E-mail : gbia@nepaltransit.com
Contact Person:

Tara Kumari Joshi

Branch Manager

9848743512Main Function
  • Operation of warehousing service for Nepalese Import and export air cargoes.